Verlof aanvragen voor uw kind

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? U kunt dit doen via ons communicatieplatform Social Schools (via mobiel kan dit niet, wel via de pc of laptop). 

De Leerplichtwet kent helaas geen snipperdagen voor kinderen van 5 jaar en ouder. Schoolgaande kinderen zijn minimaal 12 weken in een schooljaar vrij, de vakanties en studiedagen worden ruim van tevoren vastgesteld door Ridderspoor. We kunnen helaas geen extra vrije dag toekennen aan gezinnen. Er zijn enkele uitzonderingssituaties. Lees op de website van de Rijksoverheid of dit op uw situatie van toepassing is: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties