Hier leest u hoe het onderwijs in onze groepen 1/2 eruit zien. Uw kind komt als het vier jaar is geworden in groep 1/2A of 1/2B. Wanneer onze groepen groeien, openen we soms een extra kleutergroep of instroomgroep voor vierjarigen. 

Tot 1985 was 1 oktober de harde grens, waarop de kleuters wel of niet mochten doorstromen naar groep 3. Formeel heeft die datum bij 'herfstkinderen' geboren tussen 1 oktober en 31 december geen functie meer bij het beslissen over de overgang naar de volgende groep; een deel van deze kinderen stroomt na ruim anderhalf jaar door naar groep 3, een ander deel na tweeënhalf jaar kleuteren. Dit wordt ruim vooraf met ouders besproken.