Iedere ouder wil graag weten hoe het de zoon of dochter vergaat op school. Vindt uw zoon of dochter aansluiting in de groep? Hoe verloopt de schoolse ontwikkeling? Andersom is de leerkracht nieuwsgierig hoe het thuis gaat met uw kind.

Ieder schooljaar zoeken we op vijf vaste momenten contact met u over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Dat zijn drie gesprekken en twee schoolrapporten. Via SocialSchools schrijft u zich in voor het startgesprek (een kennismaking met ouders, kind en leerkracht) aan het begin van het schooljaar. In november zien we u graag op het voortgangsgesprek en na het eerste rapport (februari) nodigen we u opnieuw uit voor een gesprek. Aan het einde van het schooljaar kan er facultatief een gesprek zijn. Uiteraard vinden tussentijds gesprekken plaats wanneer dit nodig wordt geacht.

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar vindt ook een informatieavond plaats, waarin de leerkracht uitleg geeft over het reilen en zeilen binnen de groep en school. Waar ligt de focus op en welke rol kunt u als ouder spelen?

De leerkracht als aanspreekpunt

De leerkracht vanuw kind is uw eerste aanspreekpunt. Wilt u iets bespreken met de juf of meester, loop dan na schooltijd even binnen. Soms stellen we voor om een afspraak te maken, zodat we de tijd voor u kunnen nemen. Kunt u om welke reden dan ook niet bij de groepsleerkracht terecht, dan bent u van harte welkom om even binnen te lopen bij de directie. We denken graag mee en staan open voor uw vragen en suggesties.

SocialSchools

Online communicatie vindt plaats via SocialSchools. Dat is een veilig, afgesloten ouderportaal waarin u wordt aangemeld voor de groep van uw kind(eren).

Via de omgeving van SocialSchools
- informeert de leerkracht u over het reilen en zeilen binnen de groep
- kunt u de schoolkalender inzien (deze is zelfs in uw digitale agenda in te laden)
- ontvangt u een schoolupdate (ongeveer eens per maand)
- kunt u verlof aanvragen of uw kind ziek melden
- schrijft u zich in voor voortgangsgesprekken met de leerkracht
- kunt u een individueel bericht sturen aan de juf of meester

Ongeveer een maand voordat uw kind bij ons op school komt, ontvangt u inloggegevens en kunt u meelezen met de berichtjes uit de groep. Social Schools is te openen op een tablet, computer of in de mobiele app. Mocht u geen gebruikmaken van de app dan komen de berichten ook binnen op uw emailadres. 

Alle teamleden werken hard om uw kind goed onderwijs te bieden. De avond, het weekend en de vakantie wordt gebruikt om bij te tanken, zij zijn vrij. Sommige leerkrachten kiezen ervoor om in de vrije tijd wat extra te werken. We vragen uw begrip dat de juf of meester 's avonds en in het weekend doorgaans niet reageert op eventuele berichten van ouders. Alleen bij spoed adviseren we u telefonisch contact te zoeken met de directie (zie contactgegevens op onze website).

Aanvullend

Bij onduidelijkheid of ontevredenheid spannen we ons in om elkaar te begrijpen en tot een oplossing te komen. Op Ridderspoor kunt u ook terecht bij een vertrouwenspersoon: juf Heidi Tammenga (groep 8, werkzaam maandag t/m vrijdag, zij is te mailen met haar voornaam.achternaam@oo-h.nl ). Mochten alle inspanningen niet leiden tot het gewenste effect, dan bestaat er een klachtenregeling bij Openbaar Onderwijs Houten.  Wij doen er ons uiterste best voor om te zorgen dat u daar nooit op hoeft terug te vallen.