In groep 3 leert uw kind lezen, rekenen en schrijven. Met de lesmethode Veilig leren lezen werkt uw kind in kernen waarin steeds een ander thema centraal staat. Elke kern begint met een ankerverhaal waarmee de juf of meester het thema introduceert. Ouders lezen op de website van Zwijsen meer over deze lesmethode.

Aan goed leren lezen hechten we erg veel waarde. Dagelijks starten onze leerlingen met lezen uit een boek van onze volledig vernieuwde schoolbibliotheek. We hebben een groot en aantrekkelijk aanbod om het lezen nog leuker te maken!

In groep 3 t/m 8 leren de kinderen met de lesmethodiek Staal spelling de Nederlandse taal te spellen. Iedere dag schrijven we met de kinderen dicteewoordjes en -zinnetjes. De woorden zijn ingedeeld in categorieën, zoals 'cola-woorden' altijd met een 'c' beginnen terwijl we de 'k' horen. Daarnaast maken leerlingen opdrachten in hun werkboek spelling.

Met Staal taal werken de kinderen binnen een thema in duidelijke stappen toe naar een eindproduct. Dat eindproduct en de presentie of publicatie ervan sluiten het thema af. Een thema in Staal taal duurt 4 weken en eindigt met een eindopdracht. In week 1 en 2 doen de kinderen kennis op in een thematische context (impressie).

Wij leren rekenen uit de lesmethode Getal en ruimte junior. De methode sluit aan op Getal & Ruimte, de meest gebruikte wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. Getal & Ruimte Junior gebruikt een heldere gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke en altijd werkende strategieën. Elke dag is er tijd voor automatiseren en memoriseren. Kinderen krijgen dagelijks instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen.

Voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, burgerschap en digitale geletterdheid gebruiken we de lesmethode Faqta. Hiermee passen leerlingen theoretische kennis toe in de praktijk. Zo kunnen onze leerlingen de wereld vanuit verschillende invalshoeken ontdekken en worden ze geïnspireerd om zelf op onderzoek uit te gaan. 

Onze leerkrachten geven 2x45 minuten gymles in onze inpandige gymzaal. Eenmaal per week wordt er een les gegeven waarbij de toestellen worden uitgezet (ringen zwaaien, de kast, de touwen etc). De andere les is een spelles waarin leerlingen zich ontwikkelen in sportiviteit, samenspel, spelinzicht etc.

Wekelijks krijgen onze leerlingen handvaardigheidslessen aangeboden, verkeersles, en vanaf groep 7 ook Engels. In groep 7 leggen onze leerlingen een fietsexamen af.

Onze vakdocent Esther geeft alle leerlingen muziekles. Kinderen krijgen zangles, leren liedjes en ritme houden. In de bovenbouw worden ook akkoorden aangeleerd op onze ukeleles.