Juf Liane is de directeur van Ridderspoor (RDO registerdirecteur). Zij richt zich op de ontwikkeling van het team in relatie tot de ambities van de school.  Liane werkt samen met het visieteam, bestaande uit juf Janet, juf Heidi, juf Evelien en meester Tim; in overleg met de MR en alle teamleden ontwikkelen zij het beleid van Ridderspoor. Liane vertegenwoordigt onze school in het overleg met verschillende samenwerkingspartners, zoals het voortgezet onderwijs, gemeente en andere directeuren.
Liane is het aanspreekpunt voor ouders, wilt u een kijkje komen nemen op onze school, dan is Liane degene die u rondleidt.

Juf Evelien is op school onze kwaliteitscoördinator (voorheen intern begeleider). Zij vervult drie belangrijke taken op Ridderspoor.

1) Evelien is onze leercoördinator die passend onderwijs realiseert d.m.v. professionalisering in de school en het ontwikkelen van docenten.
2) Zij is de zorgregisseur die samen met de docenten de zorg van leerlingen vormgeeft.
3) Evelien is trendanalist en bepaalt samen met de drie bouwteams (leerkrachten groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8) en de school onze ambities en stuurt gericht bij waar nodig.