Peutergroep Ridderspoor (Kind&Co)

Peutergroep Ridderspoor is gevestigd in basisschool Ridderspoor in de wijk Het Land. De peutergroep zit in een eigen lokaal bij de kleutergang van openbare basisschool Ridderspoor. Iedere peuter uit Houten is welkom bij de peutergroep, ongeacht naar welke basisschool uw kind straks gaat.

Het lokaal is gezellig en uitdagend ingericht met diverse speelhoeken, zoals een bouwhoek, een beweeghoek en een huishoek. Er staan lage tafeltjes waar kinderen aan kunnen eten en drinken, kleien, knutselen, puzzelen en een spelletje kunnen doen. We zijn ook veel buiten, er is ruimte genoeg op het mooi ingerichte peuterplein!

Bij peutergroep Ridderspoor kunnen kinderen meerdere ochtende per week lekker spelen leren met leeftijdsgenootjes. De activiteiten worden veelal aangeboden aan de hand van de methode Uk & Puk. De pop Puk maakt veel dingen mee die voor de kinderen herkenbaar zijn, zoals ziek zijn, het weer en eten en drinken. Met behulp van Uk & Puk stimuleren wij de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de taalontwikkeling, de sociaal communicatieve vaardigheden, de motorische vaardigheden en voorbereidend rekenen. Hierdoor wordt de overgang naar de basisschool gemakkelijker.

Kom gerust een keertje binnen lopen voor vragen of meer informatie. U bent van harte welkom!

Meer informatie vindt u op de website van Kind&Co