Ministerie van Onderwijs op bezoek bij Ridderspoor in Houten (filmpje)

Ridderspoor is een openbare basisschool in Houten en maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH). De school is 1997 opgericht en heeft ongeveer 225 leerlingen: van iedere klas één groep. Op Ridderspoor werkt een gedreven en enthousiast team intensief samen aan kwalitatief en inspirerend onderwijs voor alle kinderen.

Ridderspoor is gesitueerd in de wijk Het Land. Onze school neemt hier een centrale plaats in de wijk in. De school is goed te bereiken en het is voor kinderen een veilige plek om te komen. 

Hart voor elkaar
Op Ridderspoor wordt plezier met elkaar gemaakt! Aan de basis van goed kunnen leren staat het goed voelen op school. Teamleden investeren in het opbouwen van een band met iedere leerling en hun ouders. Alle inspanningen zijn erop gericht om samen met leerlingen voor een leuke, gezellige schooltijd te zorgen waar iedere leerling met plezier op terugkijkt. Ieder kind voelt zich gezien en gehoord. 
Sterke basis
Leerlingen die goed leren lezen, schrijven en rekenen vinden de meest passende aansluiting op het vervolgonderwijs. Het beredeneerd lesaanbod op Ridderspoor is in de eerste plaats gericht op het verwerven van kennis en het toepassen daarvan binnen de kernvakken. Bij Ridderspoor begint het onderwijs al bij de peuters; bij peutergroep Ridderspoor kunnen kinderen al wennen en oefenen met het schoolgaan. 
School vol talent
Onze ruime aandacht voor muziek, theater, dans en sport maakt Ridderspoor een leuke, eigentijdse school voor kinderen.

Dit alles maakt Ridderspoor tot een fijne school die leerlingen met plezier en toewijding voorbereidt op het voortgezet onderwijs.