Afgestemd op de basisbehoeften

Wij stemmen ons onderwijs af op basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie. De verschillen tussen kinderen krijgt in ons onderwijs gestalte middels groepsplannen. We streven daarbij naar het hoogst haalbare voor ieder kind. Naast aandacht op cognitief gebied besteden we ook tijd aan de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling.

We besteden tijd aan alle ontwikkelingsgebieden: cognitieve, sociale, emontionele en creatieve ontwikkeling krijgen allen aandacht. We doen dit regelmatig groepsdoorbrekend.

 

Taal/lezen, rekenen en Oriëntatie op jezelf en je omgeving zijn de drie pijlers van ons onderwijs.

Het onderwijs is zo ingericht dat de kinderen op een positieve manier worden uitgedaagd zich te ontwikkelen. Uitgangspunt in het leren is het versterken van het zelfbeeld van leerlingen en het vergroten van het zelfvertrouwen. Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten op de mogelijkheden van leerlingen. We stellen hoge eisen aan de leerlingen en leerkrachten en zien dit o.a. terug in de meetbare opbrengsten van ons taal- en rekenonderwijs.