Op Ridderspoor ontwikkelen kinderen hun talenten

Onze leerlingen kijken terug op een inspirerende en plezierige basisschoolperiode. Zij krijgen de ruimte om zich op allerlei gebieden te ontplooien. 

Muziekles
Op Ridderspoor krijgen de kinderen 2x per maand muziekles van een vakleerkracht. Onze leerlingen leren hun stem goed te gebruiken, leren zingen, instrumenten bespelen en ritme houden. In de hogere groepen leren kinderen ukelele spelen. Daarnaast krijgen leerlingen in groep 6 muzikale oriëntatie: 7 weken lang leren ze een door hen gekozen muziekinstrument te bespelen zoals klarinet, gitaar of viool.

Cultureel aanbod
Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen in aanraking met allerlei aanbod op cultureel vlak, dankzij een mooie samenwerking met Kunst Centraal. De jongste leerlingen leren over verschillende kunstvormen en kunstenaars. In de loop van de basisschoolperiode krijgen kinderen dansles, theaterles en circus acrobatiek aangeboden. Elk schooljaar geeft iedere klas een voorstelling. Kinderen treden op met muziek, zang en dans en tonen de voorstelling aan de andere groepen, ouders en belangstellenden. In groep 8 sluiten de kinderen hun basisschoolperiode af met een uitgebreide musicalvoorstelling.Jaarlijks vindt er een uitstapje plaats ‘de schoolreis’. Groep 

Sportief en gezond
Leerlingen krijgen 2x per week gymles van de groepsleerkracht. In samenwerking met Sportpunt Houten worden er zo nu en dan specialistische lessen aangeboden (bijv. basketbal). Daarnaast nemen de leerlingen aan verschillende sporttoernooien deel. Natuurlijk nemen we als school deel aan de Avondvierdaagse Houten. Er wordt gedurende een schooldag 2x buiten gespeeld in totaal minstens 45 minuten. We gebruiken de ruimte om de school heen goed; kinderen spelen vanaf groep 3 ook op ‘het veldje’ en groepen gaan geregeld met elkaar naar ‘de spin’.

Team Ridderspoor stimuleert ouders en kinderen om gezond te eten en drinken op school.