De meeste kinderen gaan naar een basisschool in de buurt en doorlopen hun basisschooltijd zonder veel moeite. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar ook op een speciale (basis)school. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Alle scholen samen maken daar duidelijke afspraken over. Dat doen zij in een samenwerkingsverband primair onderwijs.

Heeft uw kind iets extra’s of anders nodig om goed tot leren te kunnen komen, of is hulp van een deskundige gewenst? Dan komt samenwerkingsverband Profi Pendi in beeld. Bij Profi Pendi werken alle schoolbesturen, basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs in de gemeente Houten en omringende gemeenten samen om passend onderwijs mogelijk te maken. Profi Pendi werkt intensief samen met ouders, professionals, gemeenten, en andere partners die zorg en ondersteuning bieden.

Wilt u weten welke passende hulp Ridderspoor uw kind kan bieden? Dit staat opgenomen in ons School OntwikkelingsPlan (SOP), welke u kunt downloaden: 

Meer informatie over passend onderwijs in onze regio: https://www.profipendi.nl/