Leerlingenraad Ridderspoor

De leerlingenraad van Ridderspoor vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op onze school. Groep 5 t/m 8 schuift ieder schooljaar twee nieuwe leerlingen naar voren om zitting te nemen in de raad. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen en adviseren over wat er op school en in de klas gebeurt. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen? Zij bespreken met elkaar wat er beter zou kunnen op school. Wij weten op deze manier wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook voelen onze leerlingen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd.