Samen maken we Ridderspoor

Op obs Ridderspoor is grote betrokkenheid van ouders niet meer weg te denken. Vele ouders zijn bereid allerhande klussen voor de school te doen. We zijn daar heel dankbaar voor. Bovendien kunnen we dankzij deze hulp leuke activiteiten voor de kinderen organiseren.

We vragen iedere ouder zich in te zetten bij een vorm van ondersteuning. Ridderspoor is teamwork; samen maken we de school! 

Ridderspoor heeft per groep twee luizenouders en een klassenouder. Daarnaast helpen vele ouders bij het begeleiden van activiteiten zoals sport- en speldagen, feestelijke momenten, het schoonmaken van de leermiddelen bij de kleuters of het snijden van fruit. Enkele groepen ouders willen we aan u voorstellen. Wilt u zich bij één van deze groepen aansluiten, laat het weten aan de directie, uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Dit zijn de ouders van de Ouderraad die samenwerken met meester Rudolf, onze event-manager. De OR is een actieve groep ouders die ervoor zorgt dat Sinterklaas warm ontvangen wordt, het kerstfeest aangekleed gevierd wordt, bijzondere activiteiten begeleid worden en de afscheidsavond van groep 8 glans krijgt. En ál die andere zaken die door de OR worden opgepakt, Ridderspoor is trots op deze geweldige ouders!
Onder leiding van Ilona, de moeder van Ravi, vormen vele ouders én grootouders samen het buitenspeelteam. Zij zijn extra ogen en handen voor juf LInda, de pedagogisch medewerker tijdens het buitenspelen. Dankzij deze ouders kunnen de leerkrachten tussen de middag even op adem komen en heeft uw kind wat extra aandacht als het bijvoorbeeld is gevallen.  U ziet slechts enkele van de ruim 20 buitenspeelouders op de foto. Meer ouders zijn altijd welkom, u kunt zich aanmelden bij de directie of Ilona (rechts op de foto).
Zie hier een paar van de ouders die het Ridderspoor klusteam vormen! De mooie houten huisjes in de kleutergang zijn door deze ouders gebouwd. Ook ander klus- en sjouwwerk wordt door deze groep verzorgd. Ons team is hen dankbaar!
 
Penningmeesters Sander (vader van Iris en Merel) en Susan (moeder van Finn) zijn verantwoordelijk voor de financiën van de ouderraad. Zij beheren de bankrekening en zijn verantwoordelijk voor het innen van de bijdragen (ouderbijdrage, kampbijdrage en avondvierdaagse) en het opstellen van een begroting op voor alle activiteiten, die zij afstemmen met de directeur. 

or.penningmeester.ridderspoor@oo-h.nl 
 

Marco Dop is een ouder die zich al jarenlang inzet voor Ridderspoor, als coördinator van het oud papier. Hiermee haalt hij geld voor de school op, dat wordt ingezet voor het onderwijs/ leermiddelen van úw kind.

Ook OPA (Oud Papier Actie) kan altijd helpende handen gebruiken; eens per jaar samen met een paar andere ouders op zaterdagochtend papier inzamelen. Goed voor het milieu en de school.