Iedere school hoort een MR te hebben. Op Ridderspoor bestaat de MR in 2022-2023 uit drie ouders:

Annemarie Baaijens (moeder van Mats & Madée)
Renate van Rijnsoever - Blanken (moeder van Youri)
Pascal Klutz (vader van Alice)
en twee personeelsleden: Ria (groep 3) en Heidi (groep 8).

Binnen onze school hebben we een Medezeggenschapsraad bestaande uit een ouder- en personeelsvertegenwoordiging die zich periodiek door de directie op de hoogte laat houden over belangrijke zaken zoals het beleid, kwaliteit, prestaties, gekozen methodes en allerlei andere aan het onderwijs gerelateerde zaken en ontwikkelingen. ''Vinger aan de pols houden en het kompas scherp in de gaten houden”, dat gebeurt in de medezeggenschapsraad.

De MR fungeert op Ridderspoor al een aantal jaren als een klankbordgroep; op uiterst plezierige manier wordt er samengewerkt. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

Voor vragen, opmerkingen of ideeën mag u altijd contact opnemen met één van de leden via mr.ridderspoor@oo-h.nl. Ook zijn kandidaat-leden voor de oudergeleding altijd van harte welkom om contact op te nemen over de mogelijkheid om verkiesbaar te zijn voor een plaats in deze raad wanneer er weer een wisseling van leden gewenst is.

"Mijn naam is Renate van Rijnsoever, ik ben getrouwd met Michiel en moeder van Youri. Ik ben werkzaam als (loopbaan)coach in de mobiliteitsbranche voor Stichting OOMT namens BOVAG. Mijn ervaring in diverse ondernemings-, leden- en adviesraden zet ik graag ook in voor Ridderspoor."

"Mijn naam is Pascal Klutz 39 jaar oud en getrouwd met Jessica. Samen hebben wij 2 dochters, Alice  en Sophie. In mijn dagelijks leven  ben ik DPO en houd ik mij bezig met beleid, wet en regelgeving. Al een paar jaar maak ik onderdeel uit van de MR bij Ridderspoor en sinds vorig jaar bij de GMR van OOH. Op deze manier probeer ik de ouders van obs Ridderspoor te vertegenwoordigen en Ridderspoor te ondersteunen." 

" Ik ben Annemarie Baaijens, getrouwd met Roeland en moeder van Mats en Madée. Ik werk bij de Vrije Universiteit in Amsterdam als hoofd van de afdeling student- en onderwijsondersteuning en ik hoop mijn ervaring in het (hoger) onderwijs in te kunnen zetten als oudervertegenwoordiger in de MR."

Hieronder vindt u de personeelsgeleding van de MR:

Juf Ria

Groep 3

Juf Heidi

Groep 8 vertrouwens-persoon