Ridderspoor is een openbare basisschool waar iedereen welkom is en op een fijne manier met elkaar leert omgaan. Leerlingen hebben gelijke kansen doordat wij van alle kinderen dezelfde hoge verwachtingen hebben. Ridderspoor bestaat om goed onderwijs te geven en alle leerlingen te inspireren om talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. 

Sterke basis
Leerlingen van Ridderspoor bereiken de voor hen hoogst haalbare leerresultaten. Leerlingen krijgen klassikaal les middels 'Expliciete Directe Instructie'. Zij leren dankzij voldoende herhaling uitstekend rekenen, lezen en spellen. Er wordt thematisch gewerkt aan zaakvakken (zoals aardrijkskunde, natuur, geschiedenis).

School vol talent
De kinderen kijken terug op een inspirerende en plezierige basisschoolperiode. Zij worden gestimuleerd om zich op allerlei gebieden te ontplooien. Naast aandacht voor een sterke basis is er op Ridderspoor veel ruimte voor expressie; dans, theater, muziek en sport zijn belangrijke elementen in ons onderwijs. Om die reden staat er een piano, is er een vakleerkracht muziek en hebben we zowel binnen als buiten een podium. 

Hart voor elkaar
Onze leerlingen groeien op in een fijne, respectvolle en veilige leeromgeving. Zij ontwikkelen zich tot zelfstandige, zelfverzekerde en sociale wereldburgers. Ridderspoor is een veilige plek, waar kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen.