Iedere school hoort een MR te hebben. Op Ridderspoor bestaat de MR in 2020-2021 uit 3 ouders:

Yvette Bottenberg (voorzitter MR, moeder van Evi en Sam)
Danny Woudsma (vader Jorrith)
Pascal Klutz  (vader Alice)

en twee personeelsleden: Ria Baars (groep 1/2A) en Berna van Arnhem (groep 5).

Juf Ria

Groep 1/2A

Berna van Arnhem

Leerkracht

De MR fungeert op Ridderspoor al een aantal jaren als een klankbordgroep; op uiterst plezierige manier wordt er samengewerkt. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.