Iedere school hoort een MR te hebben. Op Ridderspoor bestaat de MR in 2020-2021 uit drie ouders:

Yvette Bottenberg (voorzitter MR, moeder van Evi en Sam)
Danny Woudsma (vader Jorrith)
Pascal Klutz  (vader Alice)

en twee personeelsleden: Ria (groep 1/2A) en Berna  (groep 5).

Juf Ria

Groep 1/2A

Berna van Arnhem

Leerkracht

Binnen onze school hebben we een Medezeggenschapsraad bestaande uit een ouder- en personeelsvertegenwoordiging die zich periodiek door de directie op de hoogte laat houden over belangrijke zaken zoals het beleid, kwaliteit, prestaties, gekozen methodes en allerlei andere aan het onderwijs gerelateerde zaken en ontwikkelingen. 'Vinger aan de pols houden en het kompas scherp in de gaten houden”, dat gebeurt in de medezeggenschapsraad.

De MR fungeert op Ridderspoor al een aantal jaren als een klankbordgroep; op uiterst plezierige manier wordt er samengewerkt. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen

Voor vragen, opmerkingen of ideeën mag u altijd contact opnemen met één van de leden via mr.ridderspoor@oo-h.nl. Ook zijn kandidaat-leden voor de oudergeleding altijd van harte welkom om contact op te nemen over de mogelijkheid om verkiesbaar te zijn voor een plaats in deze raad wanneer er weer een wisseling van leden gewenst is.