Ieder kind heeft specifieke talenten. Dat is de kerngedachte van ons onderwijs. We willen bijdragen aan
optimale ontplooiing van deze talenten en de personen. Daarom is onze slogan ‘school vól talent’.
Ridderspoor is een veilige plek, waar kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen.
Dit doen we vanuit onze kernwaarden:
● Verantwoordelijkheid
● Veiligheid
● Respect
● Uitdaging
● Autonomie

De kernwaarden vormen de hartslag van ons onderwijs. Dit betekent dat bij ons de volgende elementen
steeds terugkeren in het onderwijs:
● Nieuwsgierigheid is het vertrekpunt voor ons onderwijs
● Samen werken en samen leren;
● Respect voor jezelf, de ander en de omgeving;
● Het kind wordt centraal gesteld;
● Begeleiding op maat;
● Ruimte voor expressie en creativiteit;
● Differentiatie in niveau en werkvormen;

Wij willen een school zijn die voor alle kinderen open staat. Helemaal in lijn met de kernwaarden van het
Openbaar Onderwijs (iedereen is welkom). Niemand wordt buitengesloten en ieder kind krijgt een eerlijke kans om zich op Ridderspoor te ontwikkelen. Ridderspoor bestaat om goed onderwijs te geven, kinderen te inspireren om zich te ontwikkelen en op een fijne manier met elkaar om te gaan en om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Nieuwsgierigheid van kinderen vormt hierbij het uitgangspunt.