Ridderspoor is een openbare basisschool in Houten en maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH). De school is 1997 opgericht met als doel een laagdrempelige school te zijn waar alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom zijn. 

In de loop der jaren heeft Ridderspoor zich ontwikkeld tot een basisschool met thematisch onderwijs in alle groepen, een sterk en herkenbaar didactisch profiel en ruime aandacht voor creativiteit, expressie en sport. Op Ridderspoor werkt een gedreven en enthousiast team intensief samen aan kwalitatief en boeiend onderwijs voor alle kinderen.

Ridderspoor is gesitueerd in de wijk Het Land. Onze school neemt hier een centrale plaats in de wijk in. De school is goed te bereiken en het is voor kinderen een veilige plek om te komen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden in de omgeving van de school. Zo spelen we regelmatig bij de ‘spin’ (een speelveldje), op de vijfwal wordt gespeeld en gesport, het veld voor de school wordt gebruikt als voetbalveld. Ook maken we gebruik van het basketbalveldje. Iets verderop liggen de volkstuintjes, waar groep 6 ieder jaar gebruik van maakt. Ridderspoor is een school met een herkenbare verbetercultuur. Dit heeft te maken met het traject dat Ridderspoor heeft doorlopen met Stichting Leerkracht, een stichting die schoolteams helpt om zich elke dag te verbeteren en de focus op het primaire proces (lesgeven) te houden.

Met onze ruime aandacht voor muziek, theater, dans en sport, onze thematische invulling van het onderwijs en de kwaliteit van de leerkrachten om uitstekende instructies op uiteenlopende niveaus te geven, is Ridderspoor een eigentijdse school met een krachtig concept voor kinderen. Ridderspoor biedt ook onderwijs voor peuters; bij peutergroep Ridderspoor kunnen kinderen lekker spelen en leren met leeftijdsgenootjes en is er een leuk activiteitenaanbod. 

Dit alles maakt Ridderspoor tot een fijne school die inspeelt op actuele ontwikkelingen en die voor alle kinderen wenst te zijn!