OBS Ridderspoor is een openbare basisschool in Houten en maakt onderdeel uit van Stichting
Openbaar Onderwijs Houten (OOH). De school is 1997 opgericht met als doel een laagdrempelige school te zijn waar alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom zijn. 

De school is gesitueerd in de wijk Loerik. Ridderspoor neemt hier een centrale plaats in de wijk in. De
school is goed te bereiken en het is voor kinderen een veilige plek om te komen.
Er wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden in de omgeving van de school. Zo spelen we
regelmatig bij de ‘spin’ (een speelveldje), op de vijfwal wordt gespeeld en gesport, het veld voor de
school wordt gebruikt als voetbalveld. Ook maken we gebruik van het basketbalveldje.
Iets verderop liggen de volkstuintjes, waar groep 6 ieder jaar gebruik van maakt.

In de loop der jaren heeft Ridderspoor zich ontwikkeld tot een basisschool met thematisch onderwijs in
alle groepen, een sterk en herkenbaar didactisch profiel en ruime aandacht voor creativiteit, expressie
en sport. Op Ridderspoor werkt een gedreven en enthousiast team intensief samen aan kwalitatief en boeiend
onderwijs voor alle kinderen. 

Ridderspoor is een school met een herkenbare verbetercultuur. Dit heeft te maken met het traject dat
Ridderspoor heeft doorlopen met Stichting Leerkracht, een stichting die schoolteams helpt elke dag
zich te verbeteren en de focus op het primaire proces (lesgeven) te houden.

Met onze ruime aandacht voor muziek, theater, dans en sport, onze thematische invulling van het
onderwijs en de kwaliteit van de leerkrachten om uitstekende instructies op uiteenlopende niveaus te
geven, is Ridderspoor een eigentijdse school met een krachtig concept voor kinderen.

Dit alles maakt Ridderspoor tot een fijne school die inspeelt op actuele ontwikkelingen en die voor alle
kinderen wenst te zijn!