Waar ligt peutergroep Ridderspoor?

Peutergroep Ridderspoor is gevestigd in basisschool Ridderspoor in de wijk Het Land.

Wat biedt peutergroep Ridderspoor?

De peutergroep zit in een eigen lokaal bij de kleutergang van basisschool Ridderspoor. Iedere peuter uit Houten is welkom bij de peutergroep, ongeacht naar welke basisschool uw kind straks gaat.

Het lokaal is gezellig en uitdagend ingericht met diverse speelhoeken, zoals een bouwhoek, een beweeghoek en een huishoek. Er staan lage tafeltjes waar kinderen aan kunnen eten en drinken, kleien, knutselen, puzzelen en een spelletje kunnen doen. We zijn ook veel buiten, er is ruimte genoeg op het mooi ingerichte peuterplein!

Bij peutergroep Ridderspoor kunnen kinderen lekker spelen leren met leeftijdsgenootjes en is er een leuk activiteitenaanbod. De activiteiten worden veelal aangeboden aan de hand van de methode Uk & Puk. De pop Puk maakt veel dingen mee die voor de kinderen herkenbaar zijn, zoals ziek zijn, het weer en eten en drinken. Tijdens iedere speelochtend begroeten we elkaar en Puk in de kring, daarna gaan we spelen en wordt er een speciale activiteit rond het thema aangeboden, denk hierbij aan voorlezen of knutselen. Met behulp van Uk & Puk stimuleren wij de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de taalontwikkeling, de sociaal communicatieve vaardigheden, de motorische vaardigheden en voorbereidend rekenen. Hierdoor wordt de overgang naar de basisschool gemakkelijker.

De peutergroep biedt een goede voorbereiding op het basisonderwijs!

Kom gerust een keertje binnen lopen voor vragen of meer informatie. U bent van harte welkom!

Meer informatie vindt u op de website van Kind&Co