Ook leerlingen met een passend onderwijs hulpvraag zijn meer dan welkom op Ridderspoor! Omdat weons graag in de voorhoede van leerlingenzorg ontwikkelen, zien we de laatste jaren een sterkere focusop Passend Onderwijs en inclusie. Door het inclusieve karakter van de school is de drempel nog lagervoor alle kinderen om op Ridderspoor onderwijs te genieten. In nauwe samenwerking met deinnovatiekracht van ons netwerk, zet deze ontwikkeling zich voort.